KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEKCÉGNÉV: MOHU BUDAPEST Zártkörűen Működő Részvénytársaság
RÖVIDÍTETT CÉGNÉV: MOHU BUDAPEST Zrt.
SZÉKHELY CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-10-142370
ADÓSZÁM: 32295810-2-42
PF.: 1439 Budapest, Pf. 638
WEB: www.mohubudapest.hu 
E-MAIL: info@mohubudapest.hu 

ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Név: BLS - Kovács és Szalay Ügyvédi Iroda
Elérhetőség: adatvedelem.mohubp@bls-cee.com